python Django 博客开发

Django 1.7 RC 1 发布,该版本包含很多主要新特性,包括内建的
schema-migration 框架,改进项目验证和检查的工具,对 Django
标识和加载应用程序部分进行重构,支持自定义数据库查找。

澳门新葡亰,Abstract

该分支是在初次学习Django的过程中,利用开发单用户模式的博客系统为实战项目的知识点整理和分享,
希望大家能共同探讨进步


详情请看 the in-development 1.7 release
notes.

Django Blog

 • 初始Django
 • centos下Django环境搭建
 • Django基础配置介绍
 • Django blog – url
 • Django blog – models
 • Django blog – views
  待整理…
 • Django blog – markdown
  待整理…
 • Django blog – deploy
  待整理…
 • Django blog – 结果展现
  待整理…

网站地图xml地图